Positieve rolmodellen in de wijk

2000ste studiebeurs uitgereikt

In 2006 startten we met 8 jongeren het Krajicek Scholarshipprogramma. In het studiejaar 2019/20 reikten we alweer de 2000ste studiebeurs uit.

Jongeren uit aandachtswijken die in positieve zin opvallen, komen in aanmerking voor een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij per studiejaar ten minste 100 uur aan sport- en spelactiviteiten op en rondom hun Krajicek Playground. Daarnaast motiveren wij hen om het beste uit zichzelf te halen, uit te groeien tot positieve lokale rolmodellen en een duurzame maatschappelijke bijdrage te leveren aan hun buurt.

In het studiejaar 2018/2019 reikten wij alweer de 2000ste studiebeurs uit. In dit studiejaar waren er 221 actieve Krajicek Scholarshippers. Het merendeel van deze jongeren volgt een sportopleiding (33%) of een sociale studie (22%). Van de actieve Scholarshippers is 30% vrouw en 70% man. 

Onze Krajicek Scholarshipper zijn 'goud voor de wijk' en daarom ook een belangrijk onderdeel van onze uitvoering en succes. Het komende jaar gaan we ons programma verder optimaliseren en professionaliseren. We ontwikkelen een vast curriculum zodat zij vaardigheden kunnen ontwikkelen en ontplooien om de activiteiten op en rondom de Playgrounds nog effectiever uit te voeren.