Terugblik 2019

Terugblik 2019

In 2019 hebben we ingezet op de kwaliteit van onze activiteiten. Van het verstevigen van de talent­ontwikkeling van jongeren via het Krajicek Scholarshipprogramma, het werken aan het toekomstbestendig maken van Krajicek Playgrounds, het intensiveren van samenwerkingen met gemeenten, buurtsportcoaches en andere maatschappelijke partners tot het behouden en werven van nieuwe partners.

Wij kijken terug op een succesvol jaar: succesvolle sportevents zoals het Krajicek Meidenevent waaraan 370 meiden van verschillende Playgrounds hebben deelgenomen; effectieve workshops en trainingen voor onze Scholarshippers zoals de ‘personal branding’ workshop waarin zij hebben geleerd om zichzelf op de Playground, in de buurt én online te presenteren; impactvolle samenwerkingen zoals ‘Playground in One Day’ waarin we samen met YALP, Krajicek Playground Boswinkel Plaza in Enschede in één dag hebben omgetoverd naar een hypermoderne en interactieve ontmoetingsplek voor de hele buurt; en het verwelkomen van nieuwe sponsoren en partners zoals Stichting SAB.

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten

Wij zijn trots op onze resultaten, maar beseffen ons ook dat ons werk nog niet gedaan is. Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten: 80% haalt de aanbevolen dagelijkse norm van 1 uur matig/intensief bewegen per dag niet. In aandachtswijken ligt dit percentage zelfs op 97%. In plaats van lekker buiten te sporten en te spelen, kiezen kinderen er steeds vaker voor om achter een spelcomputer te zitten, op de smartphone of tablet.

Zowel op korte als lange termijn zien we daarom de nodige uitdagingen om kinderen blijvend te motiveren om regelmatig te bewegen en zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen.

Eind 2019 zijn we daarom aan de slag gegaan met het herijken van onze missie, visie en lange termijn doelen. Dit heeft onder andere geleid tot een agile jaarplancanvas voor 2020.