Doelen 2020

Doelen 2020

  • Optimaliseren en verder professionaliseren van het Krajicek Scholarshipprogramma
  • Ontwikkelen van een vast curriculum voor Krajicek Scholarshippers om vaardigheden te ontwikkelen en te ontplooien om zodoende de activiteiten op en rondom Playgrounds effectief uit te kunnen voeren
  • Actief werven en begeleiden van vrouwelijke rolmodellen zodat er minstens net zoveel meiden als jongens op onze Playgrounds actief zijn
  • Onderhoud en ontwikkeling van Krajicek Playgrounds, alsook het uitbreiden van onze beweegprogramma’s op nieuwe locaties
  • Organiseren, ontwikkelen en faciliteren van regionale en landelijke (sport)events met als doel meer kinderen te motiveren om regelmatig te sporten en te bewegen, hun horizon te verbreden en een onbezorgde dag uit te bezorgen
  • Aanscherpen en (door)ontwikkelen van proposities voor bedrijven, partners en gemeenten