Meiden, vrijwilligers & PLAY

Terugblik

In 2018 waren onze speerpunten gericht op meiden, vrijwilligers en de vier facetten van PLAY.

In 2018 waren de speerpunten van ons werk gericht op meer meidente laten sporten en spelen op onze Krajicek Playgrounds, vrijwilligers meer te betrekken bij onze activiteiten en al onze activiteiten te toetsen op de 4 facetten van PLAY. Zo organiseerden wij samen met IT4Kids het Krajicek Meiden Event, maar ook voor de eerste keer de Krajicek Meiden Voetbal Tour; hebben vrijwilligers tijdens de Krajicek Life Skills Dag de cursus Eerste Hulp bij Sportongelukken kunnen volgen en maakten we een mooi portret van twee van onze vrijwilligers (Chucks & Natasha); en is PLAY een vast onderdeel van onze activiteiten, iets dat je goed terug kon zien bij de feestelijke openingen van onze sportoverkappingen en tijdens de Krajicek Tournament Day. We zijn trots op deze resultaten, maar beseffen ons ook dat ons werk nog niet gedaan is.

Nederlandse kinderen zijn kampioen stilzitten. Ruim 80% van de kinderen haalt de beweegnorm niet. In aandachtswijken beweegt zelfs 97% van de kinderen onvoldoende. In plaats van lekker buiten te spelen en te sporten, kiezen kinderen ervoor om op de tablet of smartphone te spelen, social media te checken of filmpjes te kijken. Daarbij zien we ook een toename van hardnekkige armoede en het onder druk staan van de openbare ruimte.

Ook in 2019 zien we daarom nog de nodige uitdagingen: op zowel korte als lange termijn zijn er nog voldoende Nederlandse aandachtswijken die gebaat zouden zijn bij een veilige, bereikbare, uitdagende en interactieve speelomgeving. Kinderen moeten in toenemende mate worden uitgedaagd om buiten te (blijven) spelen en te sporten. Daarvoor is een sociaal-veilige omgeving (hardware) en goede begeleiding (software) van belang.

In 2019 zetten we daarom in op kwaliteit in al onze activiteiten. Van het verstevigen van de talentontwikkeling van jongeren via het Krajicek Scholarshipprogramma, het intensiveren van de samenwerking met gemeenten, buurtsportcoaches en andere maatschappelijke partners tot het behouden en werven van nieuwe partners.

Concreet betekent dit dat onze doelen in 2019 zijn dat dagelijks 5.250 kinderen onder begeleiding van Krajicek Scholarshippers en buurtsportcoaches kunnen sporten en spelen, dat er 130 actieve Krajicek Playgrounds verspreid over Nederland zijn en dat we 230 jongeren een studiebeurs kunnen verstrekken via het Krajicek Scholarshipprogramma.