Effecten van de Krajicek Playground

Effecten van de Krajicek Playground

In 2017 hebben VUmc en de USBO onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de Krajicek Foundation en gefinancierd door vermogensfonds Schiefbaan Hovius.

De Krajicek Foundation vindt het belangrijk om als kennispartner te kunnen fungeren en daarom gaan we regelmatig samenwerkingen aan met universiteiten om onderzoek uit te laten voeren op het gebied van veilige sporten voor jongeren in de openbare ruimte. In 2017 hebben het VUmc en de USBO onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de Krajicek Foundation en gefinancierd door vermogensfonds Schiefbaan Hovius.

Het VUmc heeft Krajicek Playgrounds vergeleken met andere speelveldjes (controleveldjes) in de buurt. Uit dit onderzoek blijkt dat er meer kinderen actief zijn op Krajicek Playgrounds en dat zij ook meer bewegen dan op de controleveldjes. Daarnaast heeft VUmc advies gegeven hoe Krajicek Scholarshippers en Sportleiders effectiever alle jeugd op de Krajicek Playgrounds zouden kunnen stimuleren, met in het bijzonder aandacht voor de doelstelling om meer meiden op de Krajicek Playgrounds te krijgen.

De USBO is een onderzoek gestart om de effecten van een Krajicek Playground in de wijk in kaart te brengen. Daarbij richten zij zich op Krajicek Playgrounds vanuit het perspectief van de Krajicek Scholarshippers, Sportleiders, Vrijwilligers en andere belanghebbenden. De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2018 verwacht.